Адвокат, Цебак І.С., здійснював представництво прав та інтересів у справі №К-9991/66808/11. В подальшому цю справу розглядав Європейський суд з прав людини (надалі – ЄСПЛ), заява №34806/15, в якій представництвотакож здійснював адвокат Цебак І.С..Заява полягла у порушені державою Україна ст. 6, 13 Конвенції та ст. 1 Протоколу Першого до Конвенції.

12 жовтня 2017 року ЄСПЛ прийняв рішення справі Бурмич та інші проти України (№№46852/13 та інші), яким визнав систематичне не виконання державою Україна остаточних судових рішень. Особливістю цього рішення є те, що ЄСПЛ об’єднав у цьому рішенні 12413заяв (справ) із України. В переліку цих заяв (справ) також є, заява №34806/15.